مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...
Forward-index.ru

Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird.

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

شماره خبر : 2935

مراحل گردش کار تصویب پروپوزال پایان نامه های کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی اروندان

نویسنده : تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
شماره خبر : 2929

نحوه نگارش پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

نویسنده : تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱۳۹۷