مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

شماره خبر : 2933

نحوه نگارش پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

نویسنده : تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱۳۹۷
شماره خبر : 2841
نویسنده : تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱۳۹۶
شماره خبر : 2835

sakht o lid

نویسنده : تاریخ انتشار :
شماره خبر : 2832
نویسنده : تاریخ انتشار :
شماره خبر : 2828
نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۹ شهریور ۱۳۹۶
شماره خبر : 2761
نویسنده : تاریخ انتشار : ۲ بهمن ۱۳۹۵
شماره خبر : 2756
نویسنده : تاریخ انتشار :
شماره خبر : 2604
نویسنده : تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
شماره خبر : 2577
نویسنده : تاریخ انتشار : ۶ مرداد ۱۳۹۵
شماره خبر : 2559
نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۹ تیر ۱۳۹۵
شماره خبر : 2407
نویسنده : تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۹۴
شماره خبر : 2290
نویسنده : تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۴
شماره خبر : 2287
نویسنده : تاریخ انتشار :
شماره خبر : 2283
نویسنده : تاریخ انتشار :
شماره خبر : 2277
نویسنده : تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۳۹۴
شماره خبر : 1873
نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۳
شماره خبر : 1870
نویسنده : تاریخ انتشار :
شماره خبر : 1334
نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۷ شهریور ۱۳۹۲
شماره خبر : 1331
نویسنده : تاریخ انتشار :
شماره خبر : 1328
نویسنده : تاریخ انتشار :
شماره خبر : 1320
نویسنده : تاریخ انتشار : ۶ شهریور ۱۳۹۲
شماره خبر : 993
نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۹ فروردین ۱۳۹۲
شماره خبر : 967
نویسنده : تاریخ انتشار :
شماره خبر : 906
نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۷ اسفند ۱۳۹۱
شماره خبر : 903
نویسنده : تاریخ انتشار :
شماره خبر : 876
نویسنده : تاریخ انتشار :
شماره خبر : 867
نویسنده : تاریخ انتشار :
شماره خبر : 864
نویسنده : تاریخ انتشار :
شماره خبر : 183
نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۳۹۱
شماره خبر : 97
نویسنده : تاریخ انتشار : ۶ مهر ۱۳۹۱