مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

شماره خبر : 642

دانشجویان گرامی: ۱ – جهت دریافت کارت دانشجویی به حراست مراجعه فرمایید. ۲ – کارت ورود به جلسه بدون تائیدیه امورمالی  و آموزشی فاقد اعتبار است. **  مراحل دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات : ۱ – با استفاده از USERNAME و PASWORD ای که از واحد فناوری دریافت کرده اید به پروفایل خود  در […]

نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۳۹۱