مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...
Forward-index.ru

Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird.

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

مرجعیت علمی که ما به دنبال آن هستیم طلب می نماید که علاوه بر تقویت بنیه علمی کشور و گسترش و توسعه آن، در درون مرزها محدود نشده و به فعالیتهای منطقه ای و بین المللی نیز بپردازیم.موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اروندان خرمشهر متناسب با موقعیت، نیازها و قابلیت های خود، از طیف مناسبی جهت دایر نمودن رشته های مختلف فنی مهندسی، علوم پایه و کشاورزی ، تکنولوژیهای نوین و علوم انسانی دارد و با بکارگیری و دعوت از متخصصین و اساتید بمنظور برگزاری سمینارها، همایشها و کارگاه های علمی نقش بسزایی در ارتقاء سطح دانش منطقه و کشور ایفا نماید و در نهایت همگرایی تخصصها و دانشها ی منطقه و کشور جهت بهره برداری مطلوب  از پتانسیلهای کشور در چهار چوب منافع ملی از اهداف این موسسه است.

در این راستا چشم انداز سند پنج ساله موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اروندان از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ با محور های توسعه رشته عای علمی ، دائر نمودن رشته های تحصیلات تکمیلی( کارشناسی ارشد و دکتری) افزایش نیروهای علمی کارآمد، افزایش فضاهای آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی ، کارآفرینی برگزاری سمینارها و همایش های درون منطقه ای، درون مرزی و برون مرزی، تبادل اساتید و دانشجو باکشورهای دیگر بویژه کشور های حوزه خلیج فارس تدوین شد.

نویسنده : تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱۳۹۶