مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...
Forward-index.ru

Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird.

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

دفتر ریاست :

آقای دکتر سیدناصر سعیدی ریاست موسسه

آقای احسان دشتی فرد مسئول دفتر ریاست

 

معاونت آموزش و امور فارغ التحصیلان :

آقای دکتر نعیم عرفانی مجد معاونت آموزشی و فارغ التحصیلان موسسه

خانم سیده مریم مرعشی پور مدیر خدمات آموزش،پژوهش و فرهنگی

خانم مریم احمد مرادی کارشناس آموزش و امور فارغ التحصیلان

آقای سیدحسین سعیدی کارشناس آموزش

 

واحد فناوری :

آقای مجید ناصریان اصل کارشناس واحد فناوری

 

واحد امور دانشجویی :

آقای سمیر طاهرزاده کارشناس امور دانشجویی و حقوقی

 

واحد امور اداری:

آقای بهروز فریور مسئول اداری

 

واحد امور مالی :

خانم پروین کردنژاد کارشناس مالی

 

واحد خدمات خدمات و پشتیبانی:

آقای نوری مطوری هدابی کارپرداز

آقای سید موسی هاشمی خدمات

 

تاسیسات:

آقای ابوذر نجار تاسیسات

آقای حیدر جلال پور تاسیسات

 

 

 

نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۱