مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

دفتر ریاست :

آقای دکتر سیدناصر سعیدی ریاست موسسه

آقای احسان دشتی فرد مسئول دفتر ریاست

 

معاونت آموزش و امور فارغ التحصیلان :

آقای دکتر نعیم عرفانی مجد معاونت آموزشی و فارغ التحصیلان موسسه

خانم سیده مریم مرعشی پور مدیر خدمات آموزش،پژوهش و فرهنگی

خانم مریم احمد مرادی کارشناس آموزش و امور فارغ التحصیلان

آقای سیدحسین سعیدی کارشناس آموزش

 

واحد فناوری :

آقای مجید ناصریان اصل کارشناس واحد فناوری

 

واحد امور دانشجویی :

آقای سمیر طاهرزاده کارشناس امور دانشجویی و حقوقی

 

واحد امور اداری:

آقای بهروز فریور مسئول اداری

 

واحد امور مالی :

خانم پروین کردنژاد کارشناس مالی

 

واحد خدمات خدمات و پشتیبانی:

آقای نوری مطوری هدابی کارپرداز

آقای سید موسی هاشمی خدمات

 

تاسیسات:

آقای ابوذر نجار تاسیسات

آقای حیدر جلال پور تاسیسات

 

 

 

نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۱