مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

مدارک لازم جهت صدور معافیت تحصیلی :

۱- کپی تمام صفحات شناسنامه

۲- کپی کارت ملی

۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی

۴-  عکس ۴*۳ یک قطعه

نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۱