مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

 آزمایشگاه فیزیک مکانیک

آزمایشگاه فیزیک حرارت

آزمایشگاه بتن و مقاومت مصالح

 کارگاه جوشکاری

 کارگاه نقشه کشی مکانیک

آزمایشگاه فیزیک ۲

آزمایشگاه مکانیک خاک

کارگاه هندسه ترسیمی

کارگاه نقشه کشی ساختمان

کارگاه نقشه کشی صنعتی

آزمایشگاه میکروکنترل

آزمایشگاه سیستمها و عملگر خطی

کارگاه کامپیوتر

نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۱