مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...
Forward-index.ru

Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird.

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

با استعانت پرودگار متعال و با همکاری مسئولین و در راستای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی، بازسازی و توسعه فضای علمی شهرستان همیشه قهرمان خرمشهر، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اروندان خرمشهر با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم،تحقیقات وفناوری کشور از مهرماه سال ۱۳۸۹ فعالیت خویش را با جذب ۲۲۸ دانشجو با ۳ رشته فنی و مهندسی آغاز نمود. هم اکنون نزدیک به ۱۰۰۰ نفر دانشجو با ۱۴ رشته فنی مهندسی به شرح جدول ذیل در حال ارائه خدمات علمی و آموزشی می باشد.

[table id=1 /]

نویسنده : تاریخ انتشار : ۱۱ مرداد ۱۳۹۳