مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...
Forward-index.ru

Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird.

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

۱-خانم مریم احمد مرادی                        دانشجوی دکترای تخصصی دامپزشکی – بهداشت آبزیان (مدیر گروه رشته زیست شناسی)

۲- آقای مهندس غلامرضا کاوه اختر              کارشناسی ارشد عمران (عضو هیئت علمی و مدیر گروه عمران)

۳-آقای مهندس خالد محمد نژاد                   کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار (عضو هیئت علمی و مدیر گروه کامپیوتر)

۴- خانم مهندس زهرا آرمیده                      کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – شبکه (عضو هیئت علمی)

۵- خانم مهندس سوسن پورفرهاد                کارشناسی ارشد مهندسی برق ( مدیر گروه برق)

۶- آقای نوید بزرگان                               دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ( مدیر گروه رشته های مکانیک)

نویسنده : تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۱