مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

۱-خانم مریم احمد مرادی                        دانشجوی دکترای تخصصی دامپزشکی – بهداشت آبزیان (مدیر گروه رشته زیست شناسی)

۲- آقای مهندس غلامرضا کاوه اختر              کارشناسی ارشد عمران (عضو هیئت علمی و مدیر گروه عمران)

۳-آقای مهندس خالد محمد نژاد                   کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار (عضو هیئت علمی و مدیر گروه کامپیوتر)

۴- خانم مهندس زهرا آرمیده                      کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – شبکه (عضو هیئت علمی)

۵- خانم مهندس سوسن پورفرهاد                کارشناسی ارشد مهندسی برق ( مدیر گروه برق)

۶- آقای نوید بزرگان                               دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک ( مدیر گروه رشته های مکانیک)

نویسنده : تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۳۹۱