مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...
Forward-index.ru

Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird.

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

دانشجویان گرامی:

جهت دریافت کارت دانشجویی به امور مالی مراجعه فرمایید.

قابل توجه دانشجویان:

کارت ورود به جلسه امتحانی بدون تائیدیه امورمالی و آموزش فاقد اعتبار است.

دانشجویان گرامی:

برای پرداخت شهریه می توانید به دو صورت آنلاین و یا به شماره حساب ۱۰۴۹۰۶۶۹۳۳ بانک تجارت اقدام به پرداخت شهریه خود نمایید.

نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۱