مرورگر شما منقضی شده است. برای نمایش بهتر پرتال از Internet Explorer 10، Chrome و یا Firefox می توانید استفاده نمایید.
...

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف‌آور در ریگ‌زارها فرو رود.    ریاست موسسه آموزش عالی اروندان   دکتر سید ناصر سعیدی

دانشجویان گرامی:

جهت دریافت کارت دانشجویی به امور مالی مراجعه فرمایید.

قابل توجه دانشجویان:

کارت ورود به جلسه امتحانی بدون تائیدیه امورمالی و آموزش فاقد اعتبار است.

دانشجویان گرامی:

برای پرداخت شهریه می توانید به دو صورت آنلاین و یا به شماره حساب ۱۰۴۹۰۶۶۹۳۳ بانک تجارت اقدام به پرداخت شهریه خود نمایید.

نویسنده : تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۱